............................................................
     ............................................................
     ............................................................
     (imię, nazwisko i adres konsumenta)
.......................................................     
(miejscowość, dnia)

REMO-CAR SP. Z O.O.     
05-860 Płochocin Święcice, ul. Zaborowska 1     
mail remo@eparts.pl     
tel. 22-722-97-21     
fax. 22 722-99-86     


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


     Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ............................................................................................................................................................................................. .
.......................................................     
(podpis klienta)